Categories

Menolak IslamoPhobia India

Bismillahirrahmanirrahim

Nehi to Indian IslamoPhobia
Menolak IslamoPhobia India

Nehi to Indian Musyrik Products
Menolak Produk-produk India musyrik

Nehi to Indian Criminals
Deed
Menolak perbuatan kriminal India

Pertama, Segera tinggalkan India penjajah Kashmir
Kedua, tuntut Penegakkan hukum terhadap para kriminal India terhadap Islam dan Muslim
Ketiga, menuntut Pemerintah Indonesia untuk menekan India dan jika perlu memutuskan hubungan diplomatik dengan India.
Keempat, menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk konsisten melaksanakan Anti IslamoPhobia.
Kelima, segera tinggalkan semua Produk India musyrik mulai dari makanan, minuman, pakaian, electronic, mesin, lagu, film, wisata DLL.
Keenam, tidak mempekerjakan pekerja yang berasal dari India musyrik.
Ketujuh, terapkan Sunnah Rosulullah Shollallahu Alahi wa Sallam dalam segala bidang sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau.
ALLOH Maha Berkuasa dan Maha Penolong.

Abdurrahman Anton Minardi Assoc. Professor at International Relations Department Pasundan University and Advocate at Peradi and Lembaga Advokasi Ummat ANSHORULLAH